En aquest curs us proposem aprofundir en els aspectes més pragmàtics i “científics” de la il·lustració. Els mètodes d’obtenció de dades, la manipulació i la gestió dels mateixos, en funció dels projectes i els diversos camps d’aplicació.
INSCRIPCIÓ OBERTA PER AL CURS 2019 /20

Durada: 150 hores, (138 hores lectives + 12 hores d’activitats sense programar.)
Mòdul 1.- 50 hores. 12 sessions de 4 hores. Del 3 d’Octubre al 19 de desembre
Mòdul 2.- 88 hores. 22 sessions de 4 hores. Del 9 de gener al 11 de juny.
* 2 sessions d’exposició de dossier ..
Professors:
· Xell Campos. http://xellcampos.cat
· Carles Puche. http://estudiopuche.com
· Merce Iglesias. http://www.merceiglesias.com
· Alex Ferreiro: http://www.alexferreiro.com
· Gisele Vitali. http://gisellevitali.com
· Roc Olivé Pous. http://rocbook.blogspot.com
Convidats (Pendent de confirmar)
Horari: dijous de 17:00 h a 21:00 h.
Inici del curs: 3 OCTUBRE de 2019.
Requisits d’accés: Tenir coneixements de Dibuix, Photoshop, Illustrator i ordinador portàtil.
* Es donarà prioritat d’accés als alumnes que hagin realitzat el curs “General d’il·lustració” a Visions.
* Inscripció al Mòdul II. Els aspirants amb nivell avançat de dibuix, es poden inscriure només al Mòdul II
Tarifa: 1.600 €

Descripció

Aquest curs és una ampliació del nivell d’iniciació a la il·lustració científica, que es realitza en el curs General d’il·lustració de Visions.
El primer curs, proporciona a l’alumne eines bàsiques d’observació i anàlisi de la naturalesa i també recursos tècnics de representació figurativa, molt necessaris per a aquest camp de la divulgació.
Però donada la limitada durada del curs, que només consta de 40 hores, els coneixements adquirits no resulten suficients per desenvolupar amb rigor, una activitat professional en el camp de la il·lustració científica.

Al curs avançat, ens proposem aprofundir en els aspectes més pragmàtics i “científics” d’aquesta disciplina. Entenent com a científic, el mètode d’obtenció de dades, la seva manipulació i gestió, en funció dels projectes i els diversos camps d’aplicació.
Des de la biologia, a la paleontologia, passant per la botànica o la divulgació mèdica. Els camps d’especialització de la il·lustració científica, obliguen al professional a adquirir un extens espectre de coneixements, que van des del dibuix hiperrealista, fins a les tècniques digitals més sofisticades.
Proporcionar almenys una sòlida base tècnica i metodologia, és l’objectiu prioritari que ens hem proposat aconseguir.

Temari

Mòdul I
50 hores. Del 3 d’Octubre al 19 de desembre
Tarifa. 600 €
· REFORÇ DE LES TECNICAS DE REPRESENTACIÓ. PHOTOSHOP / PROCREATE.
Per mitjà de projectes variats i de curta durada, s’ampliaran i refinaran els recursos tècnics, manuals i digitals: Dibuix, tècniques d’il·lustració i tècniques digitals de retoc i composició. Iniciació a Procreate.
L’objectiu és dotar els alumnes d’un control de les eines que els capaciti per a l’execució de projectes de nivell professional en el segon nivell.
* Dibuix del natural en museu de la ciència / botànic … .etc ..

· OBSERVACIÓ. ANALISIS I SÍNTESI
De la fotografia a l’gràfic. L’essencial i l’accessori en la representació.
Gestió de documentació procedent de diverses fonts per formalitzar un projecte.
Dibuix esquemàtic, d’utilitat per a la comprensió de formes complexes i el seu funcionament. Seccions i detalls explicatius.

Mòdul II
88 hores. Del 9 de gener al 11 de juny.
Tarifa. 980 €

· CAMPS D’APLICACIÓ / PROJECTES
Anàlisi dels diversos camps d’aplicació i les seves característiques especials.
Classes magistrals realitzades per experts, que explicaran les necessitats de cada camp.
Es realitzaran projectes específics d’exigència professional, en 3 de les especialitats.
· La divulgació mèdica.

· Què, per què i per a qui anem a dibuixar?.  Diferència entre il·lustració divulgativa i il·lustració científica en l’àrea de la medicina. Processos de treball i mètodes de planificació. Des del primer correu electrònic que rebem del client fins a acabar la feina. Saber diferenciar el que vol del que necessita, entendre el tema, filtrar i interpretar les referències, dibuixar i gaudir-lo.

· Il·lustració botànica. En aquest mòdul s’ensenyarà el procés de treball d’un il·lustrador botànic, des d’un prisma professional, a partir d’un o diversos projectes reals.
Partint d’un coneixement tècnic assolit, aprofundirem en la metodologia de treball per dur a terme un projecte científic

· Paleontología. Paleoarte. Il·lustrar animals extints. ¿Com podem representar espècies d’animals
dels quals no hi ha mes que restes fòssils?. Des dels fòssils, fins a la representació d’ambients prehistòrics. Mètodes de gestió de projectes editorials.

* Els temes pot patir modificacions en funció de la disponibilitat dels professionals especialistes.