Un recorregut pels diferents entorns de la il·lustració. Des del dibuix realista per divulgació, als gràfics de premsa. Tècniques i recursos convencionals i digitals.
CURS ANUAL. 200 hores lectives.
PLACES LIMITADES.
Professors:
Merce Iglesias. http://www.merceiglesias.com
Alex Ferreiro: http://www.alexferreiro.com
Daniel Torrent: http://www.danitorrent.com
Carlos cubeiro: http://carloscubeiro.blogspot.com.es
Araceli Costales: Cordinació de programa.
** A cada mòdul temàtic un convidat especialista realitzarà una classe magistral per complementar el treball del professor.
Durada del curs: Anual. Dues sessions setmanals de 3 hores.
Requisits d’acces: Ordinador portàtil amb els programes illustrator i Photoshop instal·lats, i coneixements bàsics d’ambdós programes.
Inici del curs: Octubre de  2020.
Horari: Dilluns i dimecres de 18.00 a 21.00 hores.
Tarifes: Informa’t de les difentes fórmules de pagament.
S’obre la inscripció a partir del mes de Maig de 2020

Descripció

El curs es planteja com una iniciació a la il·lustració des d’una perspectiva professional. Es proposa l’aprenentatge de recursos teòrics i tècnics, partint de simulacions de projectes que podrien ser reals a l’entorn de la il·lustració.

Iniciació al llenguatge gràfic. L’expressió.

Un recurs per al va desenvolupar, el dibuix conceptual.

Entorns d’aplicació de la il·lustració. editorial, premsa, narrativa. etc

Eines convencionals i digitals.

Sistemes de representació tècnics i intuïtius.

Desenvolupament d’habilitats i procediments per a la creació.

El projecte d’il·lustració.
Temari

· Visió / Percepció / Representació.
El dibuix com a llenguatge. La línia, la textura, el color. Tècniques de llapis, ploma, pinzell. Tècniques d’aiguada, aquarel·la i tècniques mixtes. Tècniques d’art final especifiques per a la resolució dels projectes d’altres mòduls.

· “El gag visual” Els aspectes conceptuals i de comunicació de la il·lustració. La retórica de la imatge.
Il·lustrar un argument teòric, un concepte, una opinió. Figures retòriques (al·lusió, metàfora, sinècdoque, etc.) Suports mes comuns: Portades de llibre, cartells, Il·lustració de premsa. Estratègies retòriques per a les cobertes de llibres.
Desenvolupament de projecte.

· Il·lustració científica (Naturalesa)
Estudis d’animals i plantes. Recursos tècnics de representació. Entorns d’aplicació de la il·lustració científica. Projecte: Il·lustració realista, per divulgació editorial: Botànica, zoologia, divulgació científica, llibres de text etc.

2n semestre.

· Projecte: Narrativa. Il·lustració de textos.

· Síntesi gràfica i Tècniques vectorials avançades. Illustrator.

· Il·lustració gràfica. Forma i significat. Funció de comunicació.

· Projecte: Il·lustració Editorial. Infografia.

* Grups reduits

* La realització del curs es confirmarà per email o telèfon.

* Mes informació vía email