CURSOS ESTABLES

Són els cursos d’il·lustració i cal·ligrafia que constitueixen el programa marc del centre. De durada anual o semestral, entre 40 i 200 hores, abasten els diferents nivells de la formació en cada àrea, des de la iniciació, als nivells més avançats de la formació professional.

Durada

En els cursos generals, de durada anual, l’activitat acadèmica s’articula en mòduls temàtics que són instruïts per professors especialistes. Els mòduls la durada pot ser variable, abasten continguts dels àmbits més comuns en l’activitat professional. En el curs d’il·lustració: la il·lustració conceptual, per cartellisme, premsa portades de llibre, etc. La il·lustració científica, la narrativa, per contes o llibres il·lustrats i la infografia, indispensable en l’àmbit editorial i la comunicació en suports digitals.
El curs general de cal·ligrafia, abasta en cada mòdul temàtic l’estudi de cadascuna dels estils de lletra de l’alfabet llatí: Carolines, humanistes, gòtiques, etc.
L’horari dels cursos generals s’articula en dues sessions setmanals de 3 llores de durada.
Els cursos d’iniciació i de nivell avançat, tenen una durada semestral i el seu horari és d’una sessió setmanal de 3 hores.

Professorat

El curs és coordinat per un professor que planifica el temari, selecciona els col·laboradors i convidats i realitza el seguiment de l’evolució de l’alumne.
Col·laboracions
Durant el curs es convida a experts i professionals que aporten recursos molt específics per al desenvolupament del projecte.

Avantatges

·Accés a les instal·lacions i la biblioteca de l’escola fora de l’horari lectiu.· Utilització de galeria per a l’exposició dels projectes.

· Rebaixes en la inscripció de workshops.

WORKSHOPS

Els tallers professionals abasten un temari, molt variat de continguts que va dirigit a estudiants ja formats i a professionals que necessiten reforçar o actualitzar els seus coneixements.

Durada i freqüència

Els cursos, d’entre 12 i 30 hores de durada. S’imparteixen en horaris i freqüències molt variades: Des d’un cap de setmana intensiu, fins a 30 hores distribuïdes en 2 mesos. Es reediten de manera cíclica i en horaris nocturns per facilitar l’accés a les persones que hi treballen. Els temes es renoven constantment en funció de la demanda.

Professorat

Els professors són experts en cada un dels temes i és habitual que en un mateix curs s’alternin amb altres professionals convidats.

CURSOS D’ESTIU

Durant els mesos de juliol i setembre es programen versions intensives dels tallers que s’han realitzat durant el curs.

CURSOS PERSONALITZATS

La flexibilitat del centre i una àmplia agenda de contactes professionals de la il·lustració i el Disseny, permet oferir als grups de 7 o més persones la programació de cursos a mida de les seves necessitats.

Condicions

· Es requereix un grup mínim de 7 matrícules per activar un curs.
· Tant les dates com els horaris poden patir alteracions a petició del grup