Oriol Miro i Laura Meseguer Ens proposen un taller de lettering per al disseny gràfic que consisteix a desenvolupar un projecte d’una marca, des del esbós fins a la solució final.
DURADA DEL CURS:
Cancel·lat
Professors:
Oriol Miró http://www.urimiro.com
Laura Meseguer http://www.laurameseguer.com
Inici del curs: (Dates per concretar)
Duració: 24 hores (6 sessions de 4 hores)
Horaris: de 17 a 21 hores.
Tarifes: 320 €
Matrícula oberta*

Descripció

1. Cal·ligrafia amb pinzell. Oriol Miró.
La primera part del curs (3 sessions de 4 hores) serà a càrrec d’Oriol Miró i es practicarà la cal·ligrafia amb pinzell rodó amb una base de lletra cursiva itàlica: Estructura, coherència, agrupacions de forma dins de l’alfabet, derivació cap a formes més personals i no ortodoxes. Cadascun dels assistents haurà de desenvolupar una paraula cap a una marca o eslògan.
Sessió 1: pràctica alfabet
Sessió 2: pràctica alfabet i elecció d’una paraula per defecte que servirà per al projecte (dues persones escolliran la mateixa paraula, però cadascuna ha de reflectir un concepte diferent). Definir el concepte i els atributs formals que serien transportables a la lletra.
Sessió 3: èmfasi en la paraula escollida que servirà per al projecte final.

2. Dibuix a llapis i digital. Laura Meseguer
La segona part del curs (3 sessions de 4 hores) estarà a càrrec de Laura Meseguer i consistirà en la retolació, formalització amb llapis i vectorització del que s’ha fet a la primera part.
Sessió 1: Dibuix a llapis
Sessió 2: Dibuix a llapis i digital
Sessió 3: Dibuix digital i formalització de la marca.
Requisits indispensables: Nivell avançat del dibuix amb Illustrator, o un altre programa de dibuix vectorial.
Materials:
Els participants hauran de portar un pinzell-retolador Pentel Colorbrush negre, a més de llapis tipus portamines 0,5mm, paper ceba, regla de 30 cms i goma d’esborrar.
Els alumnes han de disposar del seu propi ordinador portàtil.

* L’activitat es realitzarà a partir de 8 inscripcions.

* Es confirmarà per email o telèfon la realització del curs.

* Mes informació vía email