Hi ha imatges que són veritables «dianes gràfiques», imatges que combinen encert, magnetisme, poesia i contundència visual. Descobriràs que el domini del llenguatge simbòlic és el millor dels antídots contra el bloqueig creatiu.
DATA D’INICI.
per concretar.
MATRICULA OBERTA

Professor: Carlos Cubeiro.
Durada del curs: 21 hores (2 sessions setmanals de 3 hores)
Horari: Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores.
Inici del curs: per concretar
Tarifes: 280 €
Matrícula oberta *

Descripció:

¿Com il·lustrar un argument teòric, una opinió, un concepte
abstracte?
Aquest és el desafiament al que han de fer front a diari
comunicadors visuals (dissenyadors gràfics i il·lustradors) en els àmbits del cartellisme; les cobertes de llibres, catàlegs o cedés; la il·lustració de premsa, de llibre de text o, també, de l’àlbum
il·lustrat.
Hi han imatges que són veritables «dianes gràfiques», imatges que combinen encert, magnetisme, poesia i contundència visual.
Són imatges creades des del domini de la retòrica visual: una eina imprescindible per a trencar els codis previsibles i redundants de la imatge literal.
Aquest workshop obre una porta al món del llenguatge simbòlic, oferint una panoràmica exhaustiva dels principals recursos retòrics de la imatge i dels seus representants més destacats.
Descobrirem, així mateix, que el domini del llenguatge simbòlic és el millor dels antídots contra el bloqueig creatiu.

Programa:

Introducció teòrica: figures retòriques i exemples destacats
La manipulació de la imatge: recursos
Petit exercici de collage.
Partint d’una imatge o objecte proporcionat per cadascún dels
alumnes i amb la tècnica del collage, desenvoluparem un projecte pràctic que
d’il·lustració de premsa, una coberta de llibre o un cartel.

* L’activitat es realitzarà a partir de 8 inscripcions.
* Es confirmarà per email o telèfon la realització del curs.