[slideshow]

La filosofia. L’escola Visions, posa a disposició dels alumnes, el criteri i l’experiència de reconeguts professionals, per complementar la formació en temes com la cal·ligrafia i la il·lustració, que no es aprofundeixen en els circuits acadèmics convencionals. La idea és oferir la possibilitat d’ampliar la formació en temes molt específics que queden fora de la programació dels cursos reglats, i fer-ho a més a horaris compatibles amb la vida professional.

L’escola proposa una docència modular on l’alumne pot triar, entre una extensa oferta de cursos monogràfics de diferents nivells i durada, aquells que més s’adeqüin a les seves necessitats.

El programa de cursos que s’actualitza constantment, va dirigit a estudiants que necessiten ampliar la seva formació i als professionals que busquen renovar coneixements i recursos.

Els cursos, instruïts per professionals experts, abasten des de temes generals com el desenvolupament de projectes, la iniciació a la cal·ligrafia o el dibuix, fins a continguts molt específics com la il·lustració científica, la cal·ligrafia modernista o el procés de creació d’un conte.

Les classes, més properes al taller que a l’aula teòrica, es plantegen com un lloc d’experimentació i aprenentatge que té com a objectiu el desenvolupament de projectes propis. El nombre d’alumnes per classe permet una docència molt personalitzada.