[slideshow]

La Galeria presenta de forma permanent exposicions relacionades amb la il · lustració en qualsevol de les seves aplicacions

L’espai es proposa com un aparador per a noves propostes estètiques i projectes d’interès, encara que quedin al marge dels circuits comercials o els suports convencionals de la il · lustració.

Mostres d’obra gràfica i procediments de treball. L’obra de creadors professionals o joves emergents s’alterna amb exposicions temàtiques, en una clara aposta per la fer de l’espai expositiu un lloc per a la divulgació i la didàctica.

A més de les exposicions la galeria acull esdeveniments d’altres entorns de la imatge com: presentacions de llibres, audiovisuals, conferències i tot tipus de propostes relacionades amb la cultura visual.