Una aproximació a les qualitats especials que defineixen la il·lustració científica. Entorns d’aplicació i eines tècniques.
INICI DEL CURS: 7 de Gener de 2019

MATRICULA OBERTA 

Professor: Alex Ferreiro + convidats.
http://alexferreiro.com/
Durada: 39 hores. 2 sessións setmanals de 3 hores
Inici del curs: Dilluns 7 de Gener de 2019
Horaris: dillun i dimecres de 18 a 21 hores
Tarifes: 480 €
Requisits d’accés: Nivell bàsic de dibuix

Descripció:

Aquest curs té com a objectiu l’apropament a la il·lustració científca des del nivell tècnic i
l’aplicació funcional que requereix. Les primeres sessions se centraran en la pràctica de
recursos avançats de dibuix, com a proporció, encaix, il·luminació, color, … que permetin el
desenvolupament d’il·lustracions amb diferents graus de realisme, i en les següents es realitzarà un projecte de caràcter científc atenent a les necessitats particulars de cada
plantejament, i buscant la millor manera de representar-lo.

El propòsit del curs és millorar les habilitats de dibuix de l’alumne, i oferir eines
que el capaciten per afrontar encàrrecs reals de caràcter similar. En les últimes classes també
s’explicaran els diferents processos per acabar la il·lustració i lliurar-correctament al
client.

Temari:

INTRODUCCIÓ:
· Conceptes bàsics. Eines i tècniques.
· Quadern d’apunts. (mesuraments, esbossos ràpids, traç i taca)

REPRESENTACIÓ AVANÇADA:
· Exercicis per millorar habilitats en el dibuix
· Encaix i composició
· Proporció
· Volum i il·luminació
· Color i textures

FUNCIONALITAT:
· Classes teòriques centrades en comunicació i recerca de l’opció gràfca que millor s’adapti al projecte. Proposta d’idees.

PROJECTE
· Desenvolupament d’il·lustracions que responguin amb rigor i coherència formal al projecte plantejat.
· Sessions tutoritzades. Formats de lliurament i presentació

L’activitat es realitzarà a partir de 8 inscripcions.
Es confirmarà per email o telèfon la realització del curs