Tot el que cal saber sobre la retolació aplicada a marques, logotips, capçaleres de premsa etc. Creació, redisseny, construcció, composició i coherència conceptual.
INCI DEL CURS: Pendent de concretar.
MATRICULA OBERTA.

Durada: 60 hores.
Professors:
· Laura Meseguer. www.laurameseguer.com
· Ivan Castro. http://www.ivancastro.es
Horari: dijous de 18h a 21h.
Inici del curs:  Pendent de concretar
Requisits d’accés: Tenir coneixements de Caligrafia, de programes de vectorització i ordinador portàtil.
Tarifes : 800 €

Descripció

Aquest curs es planteja com un taller on l’alumne entrarà en les tècniques de retolació, des de la caligrafia fins al dibuix vectorial. La finalitat és obtenir treballs de retolació originals. El taller es estructura en sis projectes, on cada un té la seva pròpia metodologia, explorant la forma de la lletra i la paraula com a il·lustració final. A aquest temari s’incorporaran especialistes convidats, que faran classes magistrals, aportant perspectives i punts de vista diferents i personals que enriquessin sense cap dubte els continguts del programa i generaran debat.

A aquest temari s’aniran incorporant especialistes convidats, que realitzaran classes magistrals aportant perspectives i punts de vista diferents i personals que enriquiran sens dubte els continguts del programa i generaran debat.

** Les sessions amb convidats, es programaran en funció de l’agenda dels implicats i de l’oportunitat d’ajustar-la al calendari del curs.

Temari

Nivell I

1. REDIBUIXAR / REINTERPRETACIÓ
Objectiu: passar de la lletra escrita a l’dibuixada.
2. DIBUIX A PARTIR DE REFERENTS
Objectiu: entendre el concepte de lògica formal.
3. LOGOTIP PER A BANDA
Objectiu: comunicar un concepte a través de formes de lletres.

Nivell II

4. VECTORITZAR
Objectiu: aprendre la tècnica del vectoritzat de la lletra
5. CONTRAST EXTREM
Objectiu: treballar el detall, solucionar problemes de pes i espaiat.
6. COMPOSICIÓ
Objectiu: entendre les bases de la composició.

* L’activitat es realitzarà, a partir de 8 inscripcions
   Es confirmarà per correu electrònic o telèfon de l’inici del curs.