En aquesta exposició presentarem l’obra que Dani Torrent ha desenvolupat en els darrers anys com a il.lustrador. Una obra caracteritzada per la varietat de técniques, d’estils, de temes i conceptes.
INAUGURACIÓ: Divendres 4 de maig de 2018.
HORARI: A partir de les 20.00 hores.

Títol: ¨Els camins i la mirada¨.
Autor: Daniel Torrent.
http://danitorrent.blogspot.com.es
http://www.danitorrent.com
Inauguració: Divendres 4 de maig de 2018
Horari: A partir de les 20.00 hores.
A: VISIONS. c/ Igualaa 4 baixos. 08012 Barcelona

Descripció

L’art de la il.lustració consisteix a dotar d’expressió gràfica el text que acompaña. En un cas ideal ambdós llenguatges, l’escrit i el gràfic, haurien d’imbricar-se da tal manera que arribessina crear un llenguatge nou, diguem-ne multimèdia, format per la suma d’imatge i text, com podria ser-ho el cinema.

Cada color, cada gest, cada decisió estilística comporta una sèrie de connotacions que han d’anar a favor de l’expressió global del llibre. Per aquest motiu, l’adequació de l’estil a cada projecte, pot representa una de les parts més estimulants de la tasca de l’il.lustrador.

En aquesta exposició presentarem l’obra que Dani Torrent ha desenvolupat en els darrers anys com a il.lustrador. Una obra caracteritzada per la varietat de técniques, d’estils, de temes i conceptes. Dues obres pertanyents a obres diferents poden presentar solucions diametralment oposades. Des de l’expressió monocromàtica i gestual d’”El santo”, a les masses de color planes i naïf d’”Aquí vivía yo”.

Exposades conjuntament, però, d’elles n’emergirà una poètica comuna. Una mirada.