CURSOS ESTABLES

Cursos d’iniciació al dibuix i les tècniques d’il · lustració convencionals i digitals. Tallers de projectes de nivell més avançat, en els que es realitza amb els alumnes un recorregut complet des de les idees preliminars fins als processos d’art final.

Durada

En els cursos generals, de durada anual, l’activitat acadèmica s’articula en tallers estables d’una sessió setmanal de tres hores.
L’organització més propera al taller que a l’aula convencional, permet l’accés en qualsevol moment del curs.

Professorat

El taller és coordinat per un professor que planifica el temari, selecciona els col · laboradors convidats i realitza el seguiment de l’evolució de l’alumne.

Col · laboracions

Durant el curs es convida a experts i professionals que aporten recursos molt específics per al desenvolupament del projecte.

Avantatges

· Accés a les instal · lacions i la biblioteca de l’escola fora de l’horari lectiu.
· Utilització de galeria per a l’exposició dels projectes.
· Rebaixes en les matrícules dels cursos professionals.

 

CURSOS PROFESSIONALS

Els cursos professionals, abasten un temari molt variat de continguts que va dirigit a estudiants ja formats i a professionals que necessiten reforçar o actualitzar els seus coneixements.

Durada i freqüència

Els cursos, de 20 o 30 hores de durada. S’imparteixen en una sessió setmanal durant dos mesos. Es reediten de forma cíclica cada tres messos aproximadament i en horaris nocturns per facilitar l’accés a les persones que treballen.

Professorat

Els professors són experts en cada un dels temes i és habitual que en un mateix curs s’alternin amb altres professionals convidats.

 

CURSOS PERSONALITZATS

La flexibilitat del centre i una àmplia agenda de contactes professionals de la il · lustració i el Disseny, permet oferir a grups de 7 o més persones la programació de cursos a la mida de les seves necessitats.

Condicions:

· Es requereix un grup mínim de 7 matrícules per activar un curs.
· Tant les dates com els horaris poden patir alteracions a petició del grup.

 

WORKSHOPS

En paral · lel als cursos estables i professionals el centre proposa cursos intensius de dues o tres sessions de durada, amb temes variats com:
· L’enquadernació artesanal, la senyalètica, coaching per a emprenedors o sistemes d’acabats per a impremta.

Els temes es renoven constantment en funció de la demanda.
Durant els mesos de juliol i setembre es programen versions intensives dels cursos professionals.