Daniel Torrent ens proposa conèixer  els valors especifics i els secrets de la tècnica de l’aquarel.la, les aracterístiques pròpies del medi i les vantatges i inconvenients de l’aquarel.la respecte d’altres tècniques.
INICI DEL CURS: 4 de Maig de 2017
MATRICULA OBERTA
Professor: Dani Torrent
www.danitorrent.com   danitorrent.blogspot.com
Durada del curs: 15 hores.
Inici del curs:  4 Maig de 2017
Horari:  Dijous de 18:00  a 21:00 hores
Tarifes: 180€
Matrícula oberta:*

Descripció:

Aquest és un taller d’aquarel·la com a tècnica per a la il·lustració, amb l’objectiu final que els assistents assoleixin una bona capacitat tècnica i la desenvolupin de forma creativa en la formació del seu estil personal. Per això ens centrarem en els següents aspectes:

El curs ens proposa donar a conèixer la especificació de la tècnica d’acuarel·la; quines caracteristiques li son pròpies i quins efectes es poden aconseguir. Reconèixer ventatges i inconvenients de l’acuarel·la respecte a altres tècniques.

Temari:

-Introducció als materials que intervenen en la tècnica. Conèixer la seva funció, característiques i forma d’ús.

-Aprendre el funcionament de les tècniques de l’aiguada i el pinzell sec, i familiaritzar als participants amb la tectònica del medi.

-Familiaritzar els participants amb la qualitat transparent de la pintura a l’aquarel.la i aprendre la pràctica del color.

-Aprendre a regular la intensitat del color amb la quantitat d’aigua.

-Aprendre a fer aiguades planes i obertures de blancs.

-Conèixer l’existència d’una sèrie d’efectes especials que es poden usar en aquarel.la i l’aplicació creativa d’aquests efectes:

-Aprendre a passar a la plàstica de l’aquarel.la una imatge donada (de creació pròpia o no) i a resoldre’n els problemes que pugui representar.

-Desenvolupar un llenguatge personal a través de la tècnica de l’aquarel.la.

-Combinació de l’aquarel.la amb altres tècniques: grafit, llapis de color (sec i aquarel.lable),  gouache i tinta

*L’activitat es realitzarà a partir de 8 inscripcions.

Es confirmarà per email o telèfon la realització del curs.